domingo, 30 de octubre de 2011

Leninismoaren oinarriak ya en la calle


-Bilbo: Gatazka
-Iruñea: La hormiga atomica
-Gasteiz: SRI (sripresos@yahoo.es)
-Donosti: tony_ezg@hotmail.com

Pedidos contrareembolso: maimar_1@hotmail.com

lunes, 24 de octubre de 2011

Obra teorica de Stalin en idioma vasco (euskera)

La editorial “Templando El Acero” os comunica que comenzará la publicación de los clásicos del marxismo en euskara. Esta decisión de publicar los clásicos del marxismo-leninismo en euskara, obedece a nuestro deseo de reivindicar la actualidad del marxismo-leninismo. Pretendemos así reivindicar también a nuestro país y nuestro idioma, llenar el hueco de la falta de literatura revolucionaria clásica en euskara y sobre todo conectar y dar a conocer el marxismo entre las generaciones jóvenes que ya viven y militan en euskara. Para ello, creemos que euskaldunizar la literatura marxista es un instrumento muy válido.


El primero de estos clásicos del marxismo-leninismo es “Fundamentos del Leninismo”, de Stalin. La obra de Stalin, escrita en 1924, es una obra maestra que sintetiza y codifica el pensamiento de Lenin. Stalin resume y comenta en esta obra los puntos cardinales del pensamiento de Lenin. Con el rigor de un científico (al fin y al cabo el marxismo es ciencia, la ciencia del proletariado) y armado del materialismo histórico como instrumento de análisis, Stalin explica cómo Lenin rescató el pensamiento de Marx de las falsificaciones que se hacían y cómo lo adaptó a las nuevas condiciones (sin falsificarlo ni tergiversarlo); explicando las diferentes aportaciones de Lenin a la base de la concepción de Marx y denunciando las modificaciones y falsificaciones de los pretendidos “Marxistas ortodoxos” y su “recta” interpretación de Marx (que al fin y al cabo era la incapacidad o incapacidad voluntaria para conocer las nuevas condiciones revolucionarias del momento).


Josif Stalin es la persona más polémica de la historia del marxismo-leninismo. Partidario acérrimo de Lenin, quien entendió y dio a conocer el pensamiento de Lenin, ha sido considerado a menudo como el enemigo más perjudicial del marxismo, como su enterrador. Quien fue el principal dirigente de la URSS; quien expandió el marxismo por diferentes países, el hombre que encarnaba las esperanzas de miles y miles de trabajadores en todo el mundo, quien hizo que la URSS diese el salto de ser un país agrícola subdesarrollado a uno desarrollado; ahora es presentado como el peor enemigo de la humanidad. El hombre que venció a la Alemania nazi es presentado como su hermano. Ese es el hombre, el símbolo, el mito que se construyó o nos lo construyeron. Casi podemos decir que Stalin es una metáfora del marxismo, quien mejor encarna la lucha dialéctica entre la tesis y la antítesis. Y también la base del marxismo que es la lucha de clases, quien fue un héroe para una clase social, es presentado como un demonio desde que esa clase social perdió la Guerra Fría (ideológica). Eso es la lucha de clases; cada clase en contienda nos presenta una versión de cada fenómeno. En la cuestión de Stalin, nosotros, nuestra clase social debe luchar por hacer que nuestra versión sea la hegemónica y dejar de asumir como “natural” la versión del enemigo.


Somos conscientes de la difícil apuesta que hemos hecho. Tanto por la situación del euskara (desde siempre) como del marxismo-leninismo (sobre todo desde 1991), el público de la literatura en euskara como de la literatura marxista es bastante reducido. Y qué decir de la combinación de ambos factores. Pero aún así hemos comenzado este proyecto con una gran ilusión y estamos seguros que los militantes, los izquierdistas, los patriotas de esta Euskal Herria revolucionaria sabrás reconocer nuestra apuesta. Estamos seguros que “Leninismoaren oinarriak” no será la única obra que “Templando EL Acero” saque en euskara.


Lagun eta burkide maiteok:


“Templando El Acero” argitaletxeak marxismoaren klasikoak euskaraz argitaratuko duela jakinarazten dizue. Marxismo-leninismoaren klasikoak euskaraz ateratzearen erabaki hau, marxismo-leninismoak duen gaurkotasuna aldarrikatzeko eta leninismoa berriz oholtza-gainera igotzeko hartu dugu. Izan ere, hala, euskaraz literatura iraultzaile klasikoan dagoen gabezia hau konpondu nahi dugu, gure herriarekiko eta gure hizkuntzarekiko konpromezua hartu nahi dugu eta batez ere herriaren hizkuntzan osorik hezitako eta euskaraz bizi diren belaunaldi berriekin bat egin nahi dugu, euskaraz ari den eta militatzen duen belaunaldi gazte horrengan marxismoa hedatzeko tresnarik onena literatura marxista euskalduntzea dela uste dugulako.


Marxismo-leninismoaren klasiko hauetako lehena, Stalinen “Leninismoaren oinarriak” liburua dugu. Stalinen lana, 1924an idatzitakoa, Leninen pentsamoldea laburbiltzen eta sintetizatzen duen maisulana da. Stalinek, lan honetan, Leninen pentsamoldearen puntu nagusiak laburbiltzen eta komentatzen ditu. Zientzialari baten zehaztasunaz (azken finean marxismoa zientzia, proletalgoaren zientzia baita), eta analisirako materialismo historikoaren zorroztarria hartuz, Stalinek Marxen pentsamoldea Leninek itxuraldaketetatik nola askatu eta baldintza berrietara zuzen (eta ez faltsuki edota aizunduz) moldatu zuen azaltzen digu; Leninek marxismoaren ikusmoldeari eta oinarriari egin zizkion ekarpenak azalduz eta ustezko “marxista ortodoxoen” (finean baldintza iraultzaile berriak ezagutzen ez zituztelako eta euren ondorioei beldurrez ezagutu nahi ez zituztelako Marxen irakurketa “zuzenaren”, hots, hertsiaren atzean gordetzen ziren horien) itxuraldaketa eta aizuntzeak salatuz.


Josif Stalin marxismo-leninismoaren historian izan den pertsonaiarik polemikoa da. Leninen jarraitzaile sutsua, Leninen pentsamoldea ulertu eta ulertarazi egin zuena, askotan marxismoaren etsairik okerrenentzat hartua izan da, marxismoa behin betiko hondatu izango zukeena bera izango bailitzan. SESBeko zuzendaria hainbat eta hainbat urtetan izan zena, marxismoa hainbat herrietan zabaldu zuena, mundu osoko hamaikatxo milaka langileen itxaropenak irudikatzen zituen gizona, SESB nekazal herrialde azpigaratu izatetik herrialde garatu izatera eraman zuena; orain gizateriaren gaitz guztien irudikapen gisa aurkezten digute. Alemania nazia garaitu zuen gizona haren anai gisa aurkezten digute. Hor dugu gizona, hor dugu ikurra (izan zena, eraiki zutena, eraiki zigutena, eraikitzen jarraitzen digutena). Ia-ia, marxismoaren metafora bera dela ere esan genezake, tesi-antitesi prozesua inork baino hobeto ordezkatzen du Stalinen figurak. Eta baita ere marxismoaren ardatz den klase borroka, klase sozial batentzat heroi izan zena, klase horrek eta bere ikusmoldeak Guda (ideologiko) Hotza galtzean deabru bezala aurkeztu digute. Klase borroka gorri-gorrian; gatazkan dauden bi aldeek modu ezberdinean ikusten dute gauza bakoitza. Bada garaia guk, gure klase sozialak, Stalinen auziaren inguruan ere gure ikusmoldea izan dezagun eta gure ikusmoldearen hegemoniarengatik borroka dezagun, etsaiaren ikusmoldea onartu gabe.


Kontziente gara egin dugun apustua ez dela erraza. Izan ere, bai euskararen (betidanik) zein marxismo-leninismoaren (1991tik batez ere) egoera dela eta, bai euskarazko liburuen zein liburu marxisten irakurlegoa nahiko murritza da. Zer esanik ez bi faktoreak bilbatzerakoan. Baina hala ere proiektu hau ilusioz hasi dugu eta Euskal Herri iraultzaile honetako militanteek, ezkertiarrek eta abertzaleek hau estimatuko dutenaz ziur gaude. Ziur gaude “Leninismoaren oinarriak” ez dela “Templando El Acero “ argitaletxeak euskaraz aterako duen liburu bakarra.